Hassas Ekim (Yeni)

PM-800 Hassas Ekim Makinası, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden geliştirilen hassas bir sebze ekim makinasıdır. Şase daha da güçlü hale getirilmiştir.

Makina üzerindeki bazı özellikler aşağıda sıralanmıştır.

Yenilenmiş Ünite Yapısı

Üniteler Türkiye şartlarına göre yeniden tasarlandı. Paralelogram sistemi daha güçlendirilerek işlevselliği ve dayanımı arttırıldı.

Ekici hücrelerde daha hassas bir ekimi yakalamak için sızdırmazlık elemanları yeniden uyarlandı.

Yenilenmiş Hareket Düzeni

Hareket iletim düzeni yeniden tasarlandı. Tarla yüzeyinden dolayı oluşan yukarı aşağı hareketin ekim normu üzerinde etkisinin en aza indirilmesi için eksenel zincirli hareket aktarma düzeni kullanılmıştır.

Yenilenmiş Şanzıman
Şanzıman yeniden tasarlanarak hareket tekeri gövdesi içine alınmıştır. Bu şekilde oransal hareket değişiklikleri daha kolay ayarlanabilmekte ve sistem çok daha küçük hale gelmektedir. Dolayısı ile sebze ekiminde üniteler birbirine daha kısa mesafelere kadar yaklaşabilmektedir.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-42.png

Hareket tekeri oynak hale getirildi. Bu şekilde hareket tekeri tarla yüzeyini daha hassas bir şekilde izleyerek hareket iletiminde aksama olmaması sağlandı. İstendiğinde tekerlek üzerindeki sınırlama cıvataları yardımı ile tekerlek sabit hale de getirilebilmektedir. Bu durumda kullanıcı tarla şartlarına göre istediği bir yöntemi seçmekte özgürdür.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-41.png

Yenilenmiş Ekim Derinliği Ayar Düzeneği

Ekim derinlik ayarı daha kolay yapılabilmesi için paralelogram sistemi üzerinde vidalı mil eklenmiştir. Gövde üzerinde bulunan gösterge yardımı ile derinlik görülebilmektedir. Ayarlanan ekim derinliğinin sürekli aynı mesafede kalması için sabitleme vidası kullanılmaktadır.

Yenilenmiş Ekim Hücresi Temizleme Düzeneği

Ünite ile küçük tohumlar ekilmek istendiğinde her zaman ekici diskleri tıkanma riski vardır. Bu olasılığı en aza indirmek için itici hava sistemi kullanılarak disk üzerindeki delikler temizlenmektedir. Kullanılan ekici diskin çeşitine göre itici hava miktarı fan üzerinden ayarlanabilmektedir.

Yenilenmiş Hava Temizleme Sistemi

Disk temizleme düzeninde kullanılan havayı temizlemek için fan üzerinde bir hava filtresi bulunmaktadır. Hava filtresi sisteme daha temiz ve toz partüküllerinden arındırılmış bir havanın gönderilmesini sağlar.

Yenilenmiş Ekim Baskı Düzeni

Ekim baskı düzeni iki kademeli olarak belirlenebilmektedir. Toprak şartlarına göre iki kademeli yay yardımı ile toprağa istenilen oranda baskı yapılabilmektedir.

Yenilenmiş Baskı Tekeri

Baskı tekeri kademeli olarak ayarlanabilmektedir. Bu şekilde toprağa bırakılan tohum yatağının kapatılması için istenilen baskı toprak yüzeyine uygulanabilmektedir.