Hibe Evrakları

 Zirai Kredi Uygunluk Belgeleri – Deney Raporları – Garanti Belgeleri

Yerli malı belgesi 2017

Balya Makinesi

– Balya Makinası Kullanım Kitabı

Rulo Balya Makinesi

Pancar Hasat Makinesi

Saman Makinesi

FÇM Sıra Arası Çapa Makinesi

MD Ekim Sistemi

– MD Kullanım Kitabı

PMD Ekim Sistemi

– PMD Kullanım Kitabı

SD Ekim Sistemi

Sap Parçalama

Silaj Makinesi

Dik Bıçaklı Toprak İşleme Sistemi


Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri